Υπηρεσίες

Έχουμε εμπειρία στην εργασία και εγκατάσταση ειδικών συστημάτων ψύξης, ψύκτες και ψυγεία με ενεργητικά και παθητικά σχέδια ψύξης. Χειριζόμαστε την υγρή τεχνολογία ψύξης και μεγάλες γεννήτριες αέρα. Προσφέρουμε βοήθεια στη διαμόρφωση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των οργάνων για τον έλεγχο και τη μέτρηση των αερίων και των υγρών, τη θερμοκρασία και άλλες μεταβλητές σταθερών συστημάτων ψύξης.


Σχεδιασμός και Κατασκευή

Οι μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες και οι τεχνικοί μας είναι έτοιμοι να προσφέρουν λύσεις στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την εγκατάσταση.

Συμβουλές

Οι μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες και οι τεχνικοί μας είναι έτοιμοι να προσφέρουν εξατομικευμένες συμβουλές για το έργο σας.